bóng đá colombia

DưđịapháttriểncôngtrìnhxanhởnướctacònnhiềuMớiđây,thựchiệnđồnghànhcùngChínhphủthựchiệncamkếttạiHộingh 开云体育APP下载

开云体育APP下载

Dư địa phát triển công trình xanh ở nước ta còn nhiều

Mới đây, thực hiện đồng hành cùng Chính phủ thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26 cũng như hưởng ứng tuần lễ và được Bộ Xây dựng bảo trợ, Eurowindow đã tổ chức Hội thảo: “Hiện thực hóa phát triển công trình xanh hướng tới kiến trúc bền vững”.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì
Việt Nam còn nhiều việc cần làm để phát triển công trình xanh - ảnh 1

Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội thảo

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

CTV

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Tại hội thảo, ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (), cho biết Việt Nam là một trong những nước chịu sự ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu của trái đất. Vì vậy, cần xây dựng công trình xanh có kiến trúc bền vững và thân thiện với môi trường bằng việc sử dụng vật liệu xây dựng xanh, tận dụng nguồn tài nguyên, tiết kiệm năng lượng.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Tuy nhiên, theo ông Bắc vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc phát triển các công trình này. Cụ thể, trong 10 năm qua, số lượng công trình xanh của Việt Nam mới chỉ đạt khoảng trên 200 công trình với tổng diện tích khoảng trên dưới 6 triệu m2 sàn xây dựng. Con số này còn rất khiêm tốn so với số lượng công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động và so với tiềm năng cũng như yêu cầu về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả và .

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Đồng thời, Việt Nam cũng chưa có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trình tự, thủ tục đánh giá, chứng nhận sản phẩm, vật liệu xây dựng , thân thiện môi trường; chưa có quy định bắt buộc về đánh giá, chứng nhận, dán nhãn sản phẩm, vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng như quy định đã áp dụng đối với các thiết bị sử dụng năng lượng, phương tiện giao thông.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Cũng theo ông Bắc, hiện còn thiếu các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể cho từng sản phẩm, vật liệu xây dựng để đánh giá chứng nhận sản phẩm, vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Việc xây dựng định mức, đơn giá, suất đầu tư để đưa các sản phẩm này vào sử dụng trong các dự án đầu tư công còn hạn chế.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Quá trình nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, sử dụng rộng rãi các sản phẩm, vật liệu có tính năng tiết kiệm năng lượng, chủ yếu mới chỉ đến từ những nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp. Chưa có những chương trình, hoạt động lớn cụ thể mang tính rộng rãi, toàn diện của nhà nước để khuyến khích, thúc đẩy.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Bên cạnh đó, nhận thức của các chủ đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, phân phối, người sử dụng về sản phẩm, vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường còn hạn chế nên chưa đẩy mạnh được các khâu từ sản xuất, phân phối đến sử dụng rộng rãi trong công trình.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì\n

Đẩy mạnh phát triển vật liệu xanh làm cơ sở xây dựng công trình xanh

Ông Bắc cũng cho biết, ngay từ năm 2020, Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ cắt giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường 9% với nỗ lực trong nước và có thể đạt 27% với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế thông qua đóng góp do quốc gia tự quyết định. Tại Hội nghị COP26, Thủ tướng đã đưa ra cam kết mạnh mẽ đến năm 2050 Việt Nam sẽ là quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng 0.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì
Việt Nam còn nhiều việc cần làm để phát triển công trình xanh - ảnh 2

Đông đảo cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp đến tham dự, thảo luận về phát triển công trình xanh, vật liệu xây dựng xanh

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

ctv

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Xây dựng… đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm khuyến khích và tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực này. Mới đây nhất, Nghị định 06/2022/NĐ-CP được phê duyệt nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, trong đó đặt nhiều mục tiêu phát triển rộng rãi vật liệu xanh, công trình xanh, giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của kế hoạch này là chủ động ứng phó với .

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Ông Bắc cho hay, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 25% khu đô thị mới áp dụng tiêu chí khu đô thị xanh, phát thải các bon thấp; ban hành cơ chế khuyến khích phát triển đô thị xanh, phát thải các bon thấp... Ngành xây dựng cũng đặt mục tiêu, đến năm 2025 phải hoàn thành việc xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá công nhận công trình xây dựng phát thải các bon thấp.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Đồng thời, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, vận hành nhà chung cư, đến năm 2030 giảm ít nhất 25% lượng thải khí nhà kính so với năm 2020; 100 công trình đầu tư mới và các công trình sửa chữa, cải tạo phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Song song với đó, ngành xây dựng cũng đề cao việc thúc đẩy sản xuất các sản phẩm , phát thải các bon thấp. Cụ thể là sẽ hoàn thiện xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm xanh, phát thải các bon thấp cho các sản phẩm vật liệu xây dựng như xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng… và vật liệu tái chế từ phế thải xây dựng, công nghiệp. Đến năm 2030, mục tiêu 25% các vật liệu xây dựng chủ yếu sản xuất trong nước được chứng nhận sản phẩm xanh.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

"Trong giai đoạn này, ngành xây dựng sẽ phát triển rộng rãi , công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, đô thị theo hướng xanh, phát thải các bon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến năm 2050, ít nhất là 50% khu đô thị mới và 10% tổng số đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh, phát thải các bon thấp", Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng cho hay.

ệtNamcònnhiềuviệccầnlàmđểpháttriểncôngtrì

Vui lòng để lại nhận xét:

© 2023. sitemap