bóng đá colombia

(Ảnh:Reuters)Lầnnguyệtthựccuốicùngcủanăm2022sẽdiễnravàongày8/11tớiđây,c&o 乐动体育ios纯净版下载

乐动体育ios纯净版下载

Nội dung chú thích ảnh

ệtthựccuốicùngcủanămsẽdiễnravàothángtớ

(Ảnh: Reuters)

ệtthựccuốicùngcủanămsẽdiễnravàothángtớ

Lần nguyệt thực cuối cùng của năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới đây, có thể được quan sát từ Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Hiện tượng này sẽ diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng và kết thúc khoảng 9 giờ sáng tính theo giờ ánh sáng ngày miền Đông Bắc Mỹ (EDT).

ệtthựccuốicùngcủanămsẽdiễnravàothángtớ

Ở thời điểm cực đại, 82% mặt trời có thể bị mặt trăng che khuất. Hiện tượng nguyệt thực toàn phần gần nhất sau đó sẽ diễn ra ở Úc, Nam Cực và Đông Nam Á vào ngày 20/4 năm sau. Cần lưu ý rằng khi xem các hiện tượng thiên văn như nguyệt thực hay nhật thực, người xem cần chuẩn bị thiết bị bảo vệ mắt chuyên dụng để tránh chịu tác động tiêu cực tới mắt.

ệtthựccuốicùngcủanămsẽdiễnravàothángtớ

Vui lòng để lại nhận xét:

© 2023. sitemap